• Modulul 1 – Introducere in programare
  1. Ce inseamna sa programezi
  2. Etape in dezvoltarea software-ului
  3. Primul nostru program
  4. Limbajul C# si platforma .NET
  5. Compilarea si executia unui program
  6. Visual Studio IDE (MSDN , Debug si ferestrele principale)
 • Modulul 2 – Tipuri predefininite si variabile
  1. Ce este o variabila
  2. Tipuri de date
  3. Variabile
  4. Literali
 • Modulul 3 – Operatori si expresii
  1. Operatori
  2. Precedenta operatorilor
  3. Conversii implicite si explicite
  4. Expresii
 • Modulul 4 – Consola Input si Output
  1. Ce este o consola
  2. Scrierea si afisarea in consola
 • Modulul 5 – Instructiuni conditionale
  1. Operatori de comparare si expresii booleane
  2. Instructiunile conditionale if, if-else, switch-case
 • Modulul 6 – Ciclari
  1. Ce este o ciclare
  2. Instructiunile de ciclare while, do while, for, foreach
  3. Ciclari imbricate
 • Modulul 7 – Arrays
  1. Ce este un array
  2. Declararea si alocarea memoriei pentru array
  3. Accesul la elementele unui array
  4. Array-uri multidimensionale
 • Modulul 8 – Metode
  1. Ce este o metoda
  2. Declararea, implementarea si invocarea metodelor
 • Modulul 9 – Recursivitate
  1. Ce este recursivitatea
  2. Exemple de recursivitate
  3. Crearea metodelor recursive
  4. Iteratii si algoritmi
 • Modulul 10 – Crearea si folosirea obiectelor
  1. Clase si obiecte
  2. Clase in C#; Namespace
  3. Crearea si folosirea obiectelor
 • Modulul 11 – Tratarea exceptiilor
  1. Ce este o exceptie
  2. Generarea si capturarea exceptiilor
  3. Constructorul try-finally
 • Modulul 12 – Procesarea sirurilor de caractere si a textului
  1. Operatii cu siruri de caractere
  2. Formatarea sirurilor de caractere
  3. Clasa StringBuilder
 • Modulul 13 – Definirea claselor
  1. Clase personalizate
  2. Vizibilitatea campurilor si a metodelor
  3. Constructori, proprietati, structuri, enumerari
 • Modulul 14 – Fisiere de text
  1. Citirea si scrierea intr-un fisier de text
  2. Tratarea erorilor cand se lucreaza cu fisiere de text
 • Modulul 15 – Structuri de date (Colectii)
  1. Dictionary
  2. HashTable
  3. Set
 • Modulul 16 – Principiile programarii Object Oriented (OOP)
  1. Ereditarea claselor
  2. Definirea si implementarea interfetelor
  3. UML (Undefined Modeling Language) si rolul sau in Object Oriented Modeling
 • Modulul 17 – Expresii Lambda si LINQ
  1. Interogari pe colectii folosind expresii Lambda si LINQ
  2. Cuvinte cheie in LINQ
 • Modulul 18 – Accesul la baze de date
  1. Crearea si utilizarea de Entity Data Models
  2. Interogarea datelor folosind LINQ
  3. Extragerea si modificarea datelor
 • Modulul 19 – Entity Framework (ADO.NET)
 • Modulul 20 – Exemplu de structurare si programare a unei aplicatii multilevel (acces la date folosind modelul LinqToSql, LinqtoEntity si ADO.NET)

« Înapoi